Preek van de week Elke week een nieuwe preek
  1 mei - Hemelvaartdag Preek in M-S Word-formaatRechtstreeks afdrukken
 

Prekenlijst

Startpagina

Archieven

Register

Prekenportaal

Zondagsvieringen

Dominicanen

Lezingen:

Handelingen 1,1-11
Matteüs 18,16-20

Tekst van viering

U kunt reageren
op deze preek:

Commentaar

 

Onze definitieve thuis
 

In elk mensenhart leeft het verlangen naar een thuis, naar een plek, een plaats waar men zich geborgen en veilig voelt. Iemand die zich nergens thuis voelt zal weldra het gevoel krijgen dat hij er te veel is. Een vijfde wiel aan de wagen. Thuis zijn bij zichzelf en bij geliefden, daar kijken mensen naar uit. En toch betrappen wij er ons op dat wij nooit genoeg liefde, goedheid en geborgenheid hebben gekregen en gegeven. Altijd is er een tekort, een gemis dat ons het gevoel geeft van ongeborgenheid. Dit besef wordt des te scherper aangevoeld naarmate onze verwachtingen brutaal kapot gemaakt worden door de realiteit van het leven.

Het verlangen naar een thuis in deze wereld, naar een geborgenheid bij mensen gaat echter terug op een veel fundamenteler verlangen: op het verlangen namelijk naar een definitieve thuiskomst bij God. ‘Onrustig is ons hart tot het rust gevonden heeft in U, o God’, schreef Sint-Augustinus. En ook het feest van Hemelvaart wil ons dát inscherpen: dat onze definitieve thuis bij God is. In hem hopen wij voorgoed geborgen te zijn.

Wellicht is het hemelvaartverhaal wat te aanschouwelijk voorgesteld om geloofwaardig over te komen. Het is precies alsof Jezus afscheid genomen heeft van zijn leerlingen en met een zegenend gebaar opstijgt om tot het einde der tijden achter de wolken te verdwijnen. Alsof hij een afstand heeft overbrugd die wij in kilometers zouden kunnen uitdrukken.
Maar de hemel is geen plaats ergens boven de wolken. De hemel dat is: bij God zijn. Vertoeven in de levenssfeer van God. God en mens die elkaar bewonen. En dat is een realiteit die inderdaad onttrokken is aan onze ogen.

Er wordt de laatste tijd niet zoveel meer gesproken over onze definitieve thuiskomst. Dit mysterie is in een dikke mist gehuld. Heel wat ‘autonome’, ‘mondige’ mensen hebben het christelijk geloof vaarwel gezegd. Hun ‘trouw aan de aarde’ heeft de vorm aangenomen van een opstand tegen de hemel.

Het valt inderdaad niet te ontkennen dat er christenen zijn geweest die enkel maar naar boven stonden te staren en voor wie het geloof in de hemel dan ook een vlucht betekende uit dit aardse bestaan. Maar dat is niet de boodschap van het evangelie. De uitspraak: ‘Mannen van Galilea, wat staat gij naar de hemel te kijken?’ houdt een vermaning in: 'Niet naar de hemel kijken!' Wie naar de hemel kijkt, wordt opnieuw verwezen naar de aarde.

De leerlingen van Jezus hadden dit begrepen. Zij keerden naar Jeruzalem terug met de opdracht om – geïnspireerd door het visioen van de hemel – de aarde bewoonbaar te maken.

Het feest van Hemelvaart roept ook ons op het gewone leven weer aan te durven, maar dan vanuit een veranderd perspectief en in een nieuwe geest. Vanuit het vertrouwen namelijk dat God met ons en met onze wereld is begaan. Wie daarop vertrouwt, zal ontdekken dat de verrezen Heer en de hemel heel dichtbij zijn. Daar waar liefde is, is God zegt Sint-Jan, en daar waar mensen elkaars geluk behartigen wordt een stukje hemel zichtbaar.

Het christelijk geloof is dan ook geen product van de angst, maar een vlechtwerk van menselijk vertrouwen. Het vertrouwt er namelijk op dat God met ons begaan is en ons niet in de steek zal laten. En uit alle schoonmenselijke dingen die wij hier in deze wereld tot stand proberen te brengen straalt de glans van de hemelse eeuwigheid.

Geloven in de hemel is: de aarde vasthouden opdat ze niet tot chaos verwordt, maar integendeel bewoonbaar blijft. Geloven in de hemel is beseffen dat er in Gods ruimte veel verborgen is dat nog openbaar moet worden. Geloven is vertrouwen op het nieuwe dat te gebeuren staat: een nieuwe stad, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Moge het feest van Hemelvaart dit geloof levendig houden in ons midden.

Gerard Braet o.p., Knokke

 
  Prekenlijst