Preek van de week Elke week een nieuwe preek
  6 januari - Openbaring Preek in M-S Word-formaatRechtstreeks afdrukken
 

Lezingen:

Jesaja 60,1-6
MatteŁs 2,1-12

Tekst van viering

U kunt reageren
op deze preek:

Commentaar

 

De vierde koning
 

Sinds de Middeleeuwen zijn heel wat legenden geweven rond de aanbidding van de wijzen uit het Oosten. In nuchtere officiŽle taal noemen we Driekoningen 'openbaring van de Heer'. Naar de woordelijke betekenis van legende, 'wat gelezen moet worden', hoort het driekoningenverhaal wezenlijk bij de blijde boodschap... als uitdagende blikverruimer.

Vandaag vieren we dat het kerstfeest groter is dan we denken. God treedt binnen in de mensengeschiedenis, hij komt als een kind dat op leven en dood toevertrouwd is aan de wispelturige harten en de gevaarlijke handen van mensen. Hij komt als een vragende, een weerloze die het heil beoogt van iedereen.

De openbaring overstijgt het intieme van het kerstfeest in eigen kring. Gods heil reikt ook tot die mensen, tot hen die buiten onze kring en belangstelling vallen. Het feest van de openbaring nodigt uit zoekers naar God te zijn en zich te herkennen in die wijzen, die zich als trekkers op weg begaven. Zich terug te vinden in mensen die de grondinspiratie van Jezus opnemen en deze doortrekken in de solidariteit met allen die klein en weerloos zijn. Dat zegt ons de legende van de vierde koning.

Onderweg naar de kribbe werd deze koning opgehouden door mensen die gebukt gingen onder het kruis in hun leven. Zijn solidariteit met deze mensen hield hem op, want hij werd deelgenoot in hun nood. Maar deze vierde koning vond de pas geborene niet. Tot hem ter ore kwam dat Jezus stervende was op het kruis. Toen bad die koning: "Ik heb u gezocht en u gevonden in mijn medemensen. Goud, wierook of mirre heb ik niet. Aanvaard me zoals ik ben: een zoeker, mijn leven lang."

Driekoningen is grensoverschrijdend. Gods heil reikt over de grenzen van het volk IsraŽl. Het reikt verder dan tempel, kerk, liturgie of wet en werkt niet selectief; het laat zich niet inperken door de grenzen van volk, religie, eredienst of sacramenten. Overal waar heil 'gebeurt', in soms de meest onverwachte situaties, is God aanwezig. Zoiets ruims wordt bedoeld met het feest van de openbaring. Het is een uitdaging om in het eigen levensverhaal te getuigen van de ruimheid van dit heil van Godswege.

Rogier Van der Weyden schilderde in zijn 'Aanbidding van de wijzen' boven de kribbe een kruisbeeld. Typerend ook voor wat de evangelist MatteŁs bedoelde. In zijn driekoningenverhaal worden reeds alle grote thema's zichtbaar van zijn hele evangelie. Kribbe en kruis horen onlosmakelijk samen.
Wie het weerloze kind in de kribbe aanneemt, moet weten waar hij aan toe is. MatteŁs maakt van meet af aan duidelijk wie Jezus ten diepste is. In hem brak een openheid aan zonder begrenzing. En die openheid is de kern van zijn leven en sterven.

Zoutekerkje

 
  Prekenlijst